Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2016 Professional Plus miễn phí

Author: | Posted in Phần Mềm No comments

Đầu tiên để cài đặt, bạn cần có bộ Microsoft Office hoàn chỉnh tải nó

Office Professional Enterprise Edition 2003 (x86) – CD (English) (Hoa Kỳ):
File Name: en_office_professional_enterprise_edition_2003_united_states_x86_cd_489281.iso
Ngôn ngữ: English
SHA1: 4BEAC46AFD78EEA63856DAFE5D02F10A5F3F0BBB
Tải về: http://ouo.io/wqUdy

Office Professional 2007 (tiếng Anh):
File Name: en_office_professional_2007_cd_x12-42316.iso
Ngôn ngữ: English
SHA1: d91a9671d09f20ea397dec7d29864548e8c808f8
Tải về: http://ouo.io/PMTbdA

Office Professional Plus 2010 với Service Pack 1 (x86 và x64) – DVD (English):
File Name: en_office_professional_plus_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730330.iso
Ngôn ngữ: English
SHA1: EAB2DB67774DA3A8136A38AECEF6AB8A2D365DEB
Tải về: http://ouo.io/q6Qd2R

Office Professional Plus 2013 với Service Pack 1 (x86 và x64) – DVD (English):
File Name: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3928186.iso
Ngôn ngữ: English
SHA1: 48F5A9D5457EF7D9D3BDBFA56BFD515EC8B25615
Tải về: http://ouo.io/ATgGYe

Office Professional Plus 2016 (x86 và x64) – DVD (English): 
File Name: en_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_6962141.iso
Ngôn ngữ: English
SHA1: 213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F
Tải về: http://ouo.io/9GO6BK

Bắt đầu nào!

Bước 1: Sau khi tải về bạn chạy phần mềm Office 2016 tiến hành cài đặt.

Bước 2: Sau khi cài đặt xong Office, mở notepad và paste đoạn code phía dưới:
Link tải : Downloafd

Sau đó lưu file notepad với tên active.cmd

Bước 3: Khởi chạy file active.cmd vừa tạo với quyền Administrator.
*Lưu ý: Bạn phải tắt toàn bộ những chương trình Office đang chạy

Kết quả cuối cùng sau khi thực hiện 3 bước là bộ office của bạn đã được Activated 

Comments

comments

Add Your Comment

%d bloggers like this: